Domača stran

Žiga Turk (1962) je redni profesor na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, prodekan za področje kakovosti in razvoja ter vodja programske skupine eGradbeništvo. Je univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, magister računalništva in informatike ter doktor tehniških znanosti. Vse naslove je dobil na Univerzi v Ljubljani. Poleg akademskih ima nekaj političnih izkušenj. Dvakrat je bil minister v Vladi Republike Slovenije.

Gradbenik: Je redni profesor za področje gradbene informatike in dokumentacije. Zanima ga gradbena informatika, upravljanje z gradbenimi informacijami, računalniško integrirana graditev  in nekatere s tem povezane teme iz tehnologije (internet, BIM) in filozofije (ontologija, računalniška predstavljivost sveta). Ukvarja se tudi z modernimi oblikami poučevanja (projektno, na daljavo), prenosa znanja (odprto objavljanje), znanostjo interneta (internet science) in odgovornim raziskovanjem. Napisal je preko 150 znanstvenih člankov in sodeloval v številnih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih. Dva večja EU projekta je tudi koordiniral. Sodeluje v uredništvih treh mednarodnih znanstvenih revij.

Računalnikar: V Sloveniji se ga starejša generacija računalnikarjev spomni kot so-ustanovitelja (1984) in so-urednika (do 1987) revije Moj mikro in pionirja svetovnega spleta v Sloveniji (1993). Njegova najbolj odmevna praktična izdelka sta Virtual Shareware Library (danes shareware.com) in orodje za izdelavo zbirk podatkov Woda. Aktivno bloga in tvita.

Politik: V letih 2007-2008 je bil minister za razvoj v Vladi republike Slovenije. 2008-2010 je bil generalni sekretar Skupine za razmislek o prihodnosti Evropske Unije, ki jo je vodil Felipe Gonzalez. 2010-2011 je vodil ekspertno skupino o prihodnosti evropskih akademskih omrežij. 2012-2013 je bil minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v Vladi republike Slovenije.

Naslovi:
  • pošta: prof.dr. Žiga Turk, FGG, Jamova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
  • telefon: 01-4768-622
  • email: ime.priimek@gmail.com (opomba: ime mi je Ziga)